Man sitting with little girl working on homework (© Omar
پرزیدنت بایدن وعده می دهد که پذیرش پناهندگان در ایالات متحده را گسترش دهد. یک پناهنده سوری در امان، اردن در انجام تکالیف به دخترش کمک می کند. (© Omar Akour/AP Images)

پرزیدنت بایدن اطمینان می دهد که ایالات متحده به عنوان پناهگاهی امن برای پناهنجویان باقی مانده و با آنهاییکه از طریق برنامه های بشردوستانه برای مهاجرت به این کشور اقدام می کنند با احترام و حفظ کرامت انسانی رفتار می شود.

بایدن از طریق یک فرمان اجرایی در ۴ فوریه ۲۰۲۱، اقداماتی را برای تقویت برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده  (USRAP) پیش گرفت. این برنامه یک همکاری بین دولت و گروه های محلی است و ارزش های بنیادین آمریکا را برای پناه دادن به آزاردیگان بازتاب می کند.

بایدن در این فرمان اجرایی می گوید: “سنت رهبری دیرینه ایالات متحده در اسكان مجدد پناهندگان، نور امیدی برای افراد ستم دیده در سراسر جهان است.”

بایدن با تأکید بر مشارکت قابل توجه پناهندگان در جامعه آمریکا، خواستار گسترش پذیرش پناهندگان برای کمک به رفع نیازهای جهانی است. این فرمان اجرایی همچنین خواستار به حداقل رساندن تأخیر در روند پردازش درخواستنامه های برنامه پذیرش پناهندگان و دیگر برنامه های بشردوستانه شد که افراد آسیب پذیر را به ایالات متحده می آورد، و افزود که این تأخیرها باعث نگرانی های بشردوستانه شده و با منافع ملی ایالات متحده مغایرت دارد.

Person holding "Welcome Home" sign with American flag illustration on it (© Scott Olson/Getty Images)
فردی در انتظار پناهندگان سوری است که در فوریه ۲۰۲۷ از استانبول وارد فرودگاه اوهیر شیکاگو می شوند. (© Scott Olson/Getty Images)

دسترسی به برنامه های بشردوستانه ایالات متحده بسته به تأیید صلاحیت افراد است، اگرچه در این فرمان اجرایی ذکر شده است که با همه خواست کنندگان باید با احترام و حفظ کرامت انسانی رفتار شود.

این فرمان اجرایی از برنامه های امدادرسانی و پذیرش پناهندگان ایالات متحده می خواهد تا:

  • دسترسی به برنامه پذیرش پناهندگان را برای آسیب پذیرترین افراد در معرض آزار و اذیت، از جمله زنان و کودکان، یا کسانی که به دلیل هویت جنسیتی یا گرایش جنسی در معرض آزار و اذیت قرار دارند، افزایش دهند.
  • تمام مراجع موجود را برای حمایت بشردوستانه از کسانی که تحت برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده واجد شرایط پناهندگی نیستند، بررسی کنند.
  • در حین همکاری با نهادها برای اسکان مجدد پناهندگان، حمایت مالی اجتماعی و خصوصی را برای پناهندگان افزایش دهند.

افزوده بر این، بایدن از مشاور امنیت ملی خود خواست تا تأثیر تغییرات اقلیمی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار دهد و گزینه های مختلف را برای محافظت و اسکان مجدد افراد شناسایی کرده، و همچنین پیشنهادهایی را در مورد به کار بستن کمک های خارجی ایالات متحده جهت کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی ارائه دهد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای در ۴ فوریه ۲۰۲۱ گفت که فرمان اجرایی بایدن این پیام را ارسال می کند که پناهندگان در ایالات متحده مورد استقبال قرار می گیرند. او افزود: این فرمان رئیس جمهوری نوآوری را بر خواهد انگیخت و به منظور ارتقا اثربخشی بررسی امنیتی و تشخیص تقلب، کارآمد سازی رسیدگی به درخواست ها و تقویت تصمیم گیری داده محور، از  تخصص فناوری بهره خواهد گرفت.

بلینکن گفت: “ما طی ماه ها و سال های آینده، برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده و سایر برنامه های بشردوستانه را بازسازی کرده و گسترش خواهیم داد، تا ارزش های ما را به عنوان یک کشور منعکس کنند.” او افزود: “من در زمانی که آسیب پذیرترین مردم جهان به بیشترین نیاز را به ما دارند با دیدگاه بلند پروازانه رئیس جمهور جهت احیای این عناصر مهم رهبری ایالات متحده در امور بشردوستانه در سطح جهانی هم عقیده هستم.”

این مقاله قبلاً در ۴ فوریه ۲۰۲۱ منتشر شده بود.